הזמנת מחשבים

מצב זמינות של כיתת מחשבים הגדולה (17 מחשבים)


מצב זמינות של כיתת מחשבים בינונית (12 מחשבים)


מצב זמינות של כיתת מחשבים הקטנה (10 מחשבים)


Comments